Welkom

Bij mij kan je terecht voor een persoonlijke psychische begeleiding in een eigentijds therapeutisch kader voor:

 • Individuele therapie:
 • Bij kwetsbare, moeilijke, onverwachte momenten in je leven zoeken we samen naar een methode om je levenskwaliteit te verhogen. Je leert jezelf coachen om bewuster om te gaan met levens-processen.

 • Partner- en gezinstherapie (ook nieuw-samengestelde gezinnen):
 • We leren nieuwe relationele vaardigheden ontwikkelen en verantwoordelijkheid opnemen. We werken oplossingsgericht aan een nieuwe vormgeving. Zorg en aandacht voor psycho-sociale en biologische aspecten van je probleem. Indien gewenst wordt er samengewerkt met de begeleidende arts of psychiater.

  Lees meer

  Interactionele vormgeving

  Interactie, een beinvloeding van biologische, psychische, sociale en culturele processen maakt van elk van ons een uniek wezen'.

  • Om onszelf als een uniek wezen te beschouwen, is het nodig de totale context in te sluiten. Denken in termen van verbanden en relaties, interactie en beïnvloeding is belangrijk. Het levensproces van de mens wordt in zijn totaliteit aanschouwt. Interactionele Vormgeving (I.V.) is een eigentijdse, integratieve psychotherapievorm. Zij verruimt haar blikveld en sluit aan bij de vernieuwingen in de psychotherapie om de mens en zijn symptomen zowel individueel (intrapsychisch) als relationeel (interpsychisch) te begrijpen.
  • Interactionele Vormgeving vertrekt vanuit de basisidee dat het zich dogmatisch vastklampen aan 'één zienswijze, om ons mens-zijn te verklaren, een werkelijke dialoog en synthese in de weg staan. I.V. kan dankzij haar eigen transformatie en synthese een meersporenbeleid volgen: Therapeutische stromingen en wereldbeelden worden met elkaar in interactie gebracht.
  • Zij heeft haar wortels in de humanistische, de transpersoonlijke psychologie en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische therapie; de Gestalttherapie en de Cliënt-Gerichte, Psychodrama, Psychosynthese, Bio-energetica, N.L.P. en Contextuele benadering. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds, en behouden hun eigen waardigheid. Elke stroming blijft zo in zijn eigenheid bestaan en is een mogelijkheid die kan bijdragen aan de therapeutische doelstelling. I.V. integreert experimentele met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie.

  Hulpverlening

  In een rustige, respectvolle omgeving kan je steeds bij mij terecht met je problemen. Als ervaren psychotherapeute help ik je zoeken naar antwoorden. Je wordt ontvangen en begeleid zodat we samen tot een oplossing komen. Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak of voor meer informatie.

  Enkele voorkomende problemen waarvoor je steeds bij mij terecht kan:

  Relatie problemen: huwelijk, gezin, familie, werksituatie

  Stressproblematiek ( angstsyndromen, traumaverwerking enz. )

  Chronische lichamelijke klachten zoals pijn of vermoeidheid

  Depressieve symptomen

  Seksuele moeilijkheden

  Verlies en rouwverwerking

  Stressmodel

  Levensverhalen en modern stress-onderzoek gaan hand in hand. Voor het sleutelwoord 'stress' bestaan er verschillende definities, maar allen wijzen ze op een noodzakelijke aanpassingsreactie van gans het organisme op een lichamelijke of psychische evenwichtsverstoring.

  • Gaat alles wat we denken, voelen, hopen, willen, fantaseren, dromen...niet met lichamelijke processen gepaard? In onze hersenen uiteraard, maar ook op andere plaatsen in ons lichaam. Je denkt bvb. aan een aantrekkelijke man of vrouw en je voelt het kriebelen in je onderbuik. Je zit in een wachtzaal en gelukkig is er een toilet in de buurt! Je komt doodmoe thuis van het werk en je herleeft van een spannende televisiethriller. Wanneer we ons minder goed of ziek voelen is dat verband niet zo vanzelfsprekend meer.
  • Ervaringsprocessen, levensverhalen, ziekteverhalen, biologie in ons lichaam, liggen korter bij mekaar dan tot nu toe werd aangenomen.
  • Zodra onze hersenen een mogelijke bedreiging vanuit de omgeving registreren slaat ons ganse organisme alarm. Er worden fysiologische stresshormonen (o.a. adrenaline, noradrenaline en cortisol) op gang gebracht. Ze brengen ons lichaam in staat van verdediging. Ons hartritme versnelt, spieren spannen zich op, onze ademhaling versnelt...Vanuit een herinneringsmagazijn in onze hersenen (ons emotioneel limbisch systeem) worden deze prikkels ontvangen en opgeslagen. Dit systeem reageert vooraleer ons denkende brein (neocortex ) een beslissing neemt.

  Psychotherapie

  "Het meest complexe dat een mens in deze tijd kan ontmoeten is een ander mens."

  Achter elk probleem, klacht, symptoom van een mens huist een verhaal, een levensverhaal. De lotgevallen van die man of die vrouw en hun relaties zijn echt uniek. Levensverhalen, geschiedenissen kan je vertellen. Met jouw levensverhaal, jouw probleem met elkaar en/of met moeilijkheden met jezelf wend je je tot een deskundige psychotherapeut die je uitnodigt om over die moeilijkheden (seksuele, relatie-, levens- en keuzeproblemen) in gesprek te treden. Want wat je ook dwars zit in je levensweg, het kunnen delen met iemand kan reeds bevrijdend werken. Belangrijke levensvragen kunnen aan bod komen. Bijvoorbeeld : Hoe komt het dat ik nu zo handel en reageer ik anders dan ik verwachtte? Zijn mijn gedachten, mijn gedrag en mijn beleving wel in harmonie met elkaar?

  In vertrouwen een samenwerking aangaan met een psychotherapeut betekent een proces dat op gang komt zodat jou doelstelling en de meest geschikte wegen om die te bereiken zichtbaar worden. In dit proces wordt er oplossingsgericht gewerkt vanuit de richting die jij nodig hebt. Jouw persoonlijke kenmerken (ben ik meer een doener, een denker, of heb ik het gevoel dat mij alles overkomt) bepalen welk spoor er gevolgd wordt. Concreet kan dit betekenen dat zowel gesprekstherapie, begeleide visualisatie, tekenen en andere creatieve vormen aan bod kunnen komen. Uiteraard gebeurt dit in een klimaat van sereniteit waar ieder zichzelf mag zijn met respect voor de eigenheid van de ander

  Contact

  Magda Thys Psychotherapeute

  U kan steeds vrijblijvend dit formulier verzenden of mij telefonisch contacteren.

  Oudstrijderslaan 3
  3012 Wilsele-Putkapel

  magdalena.thys@skynet.be

  GSM 0468 22 23 66

  Tel 016 46 55 95

  Loading
  Your message has been sent. Thank you!